Innlandstrafikk

Innlandstrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: B45
Sted: Gjøvik
Stengte holdeplasser i Gjøvik
Linje: 103452
Sted: Jevnaker, Hadeland
Midlertidig stengte holdeplasser langs Storetjernsveien
Linje: 459
Sted: Gran. Raknerud - Sannesveien
Holdeplassene mellom Raknerud- Sannesvingen midlertidig stengt
Linje: B1B4B8111140141142503511533534541
Sted: Lillehammer
Omkjøring for busser i Lillehammer sentrum

Nyheter

Til toppen