Hittegods

Ting som er mistet eller gjenglemt på bussen blir tatt vare på av rutebilselskapet.

  • Sjåføren skal snarest mulig levere alle etterlatte saker i bussen til busselskapet eller nærmeste skysstasjon (i tidligere Oppland).
  • Innkommet hittegods oppbevares i 1 måned. Dersom gjenglemte gjenstander ikke blir etterspurt i løpet av denne tiden, blir de kastet eller gitt bort.
  • Verdisaker blir registrert og overlevert til nærmeste politi- eller lensmannskontor. 
  • Når du etterlyser hittegods er det viktig at du opplyser om hvilken rute og avgang du har kjørt med.

Ta kontakt med vårt kundesenter eller direkte med busselskapet.

Til toppen