Hittegods - Innlandstrafikk

Hittegods

Ting som er mistet eller gjenglemt på bussen blir tatt vare på av busselskapet.

  • Sjåføren skal snarest mulig levere alle etterlatte saker i bussen til busselskapet eller nærmeste skysstasjon (i tidligere Oppland).
  • Hittegods oppbevares i 1 måned. Dersom gjenglemte gjenstander ikke blir etterspurt i løpet av denne tiden, blir de kastet eller gitt bort.
  • Verdisaker blir registrert og overlevert til nærmeste politi- eller lensmannskontor. 
  • Når du etterlyser hittegods er det viktig at du opplyser om hvilken rute og avgang du har kjørt med.

Ta kontakt direkte med busselskapet eller med kundesenteret.

Innlandstrafikk kundesenter

Telefon: 02040

E-post

Send en e-post til kundesenteret

Åpningstider

  • Mandag–fredag kl. 07:00–20:00
  • Lørdag kl. 09:00–16:00 
  • Søndag kl. 10:00–17:00
Til toppen