Hittegods - Innlandstrafikk

Hittegods

Ting som er mistet eller gjenglemt på bussen blir tatt vare på av busselskapet.

  • Sjåføren skal snarest mulig levere alle etterlatte saker i bussen til busselskapet eller nærmeste skysstasjon (i tidligere Oppland).
  • Hittegods oppbevares i 1 måned. Dersom gjenglemte gjenstander ikke blir etterspurt i løpet av denne tiden, blir de kastet eller gitt bort.
  • Verdisaker blir registrert og overlevert til nærmeste politi- eller lensmannskontor. 
  • Når du etterlyser hittegods er det viktig at du opplyser om hvilken rute og avgang du har kjørt med.

Ta kontakt direkte med busselskapet eller med kundesenteret.

Innlandstrafikk kundesenter

Ring kundesenteret tlf: 02040

E-post

Send e-post til kundesenteret

Åpningstider

  • Mandag–fredag kl. 07:00–20:00
  • Lørdag kl. 09:00–16:00 
  • Søndag kl. 10:00–17:00
Til toppen