Reisegaranti - Innlandstrafikk

Reisegaranti

Reisegarantien i Innlandet er i tråd med nasjonale retningslinjer for reisegaranti.

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid. Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

  • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer.
  • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier.
  • I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport.
  • Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil for å unngå at de skjer igjen.

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kroner
  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kroner
  • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kroner

På reiser over 3 timer, hvor forsinkelsen medfører at du ikke når bestemmelsesstedet før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting. Dette må på forhånd være klarert av det selskapet du skal bruke eller bruker når reiser blir avlyst eller forsinket.

Vær oppmerksom på at du bruker gjeldende rutetabell og informasjon om kollektivtilbudet. Det er ofte egne rutetabeller ved jul, påske og i sommerferier.

For at du skal gjøre ditt krav gjeldende må du levere reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 1 måned fra vi har mottatt kravet.

 

Reisegaranti

 

Til toppen