Reisegaranti

Reisegarantien gjelder ved forsinkelser og innstilte ruter.

Du skal komme fram til rett tid

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid.

Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

  • Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer.
  • Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternativ transport/reisevei.
  • I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport.
  • Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil for å unngå at det skjer igjen.

Hvis vi ikke kan tilby alternativ transport

Om vi ikke kan tilby alternativ transport, får du tilbakebetalt dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time – med inntil 550 kroner
  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer – med inntil 825 kroner
  • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer – med inntil 1100 kroner

På reiser over 3 timer, hvor forsinkelsen fører til at du ikke når fram dit du skal før dagen etter, vil du få dekket faktiske kostnader til overnatting. Dette må være avtalt på forhånd med det selskapet du skal bruke eller bruker når reiser blir avlyst eller forsinket.

Vær obs på egne rutetabeller i enkelte perioder

Pass på at du bruker gjeldende rutetabell og informasjon om kollektivtilbudet. Det er ofte egne rutetabeller ved jul, påske, helligdager og i sommerferien.

Send inn kravet innen 1 måned

For at kravet ditt om tilbakebetaling skal gjelde, må du levere reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 måned etter hendelsen.

Vi svarer på henvendelsen din så raskt som mulig og senest 1 måned fra vi har mottatt kravet.

Skjema for reisegaranti

For å få din klage vurdert, må du fylle inn skjema for reisegaranti som du finner i linken nedenfor og legge ved kvitteringer for utlegg. Ved elektronisk innsendelse må kvitteringer scannes og legges ved. Skjemaet kan også skrives ut og sendes pr. post. Kvitteringer for utlegg vedlegges.

Skjema for reisegaranti (PDF, 2 MB)

Reisegarantien i Innlandet er i tråd med nasjonale retningslinjer for reisegaranti.

Kontakt kundesenteret

Har du spørsmål kan du kontakte vårt kundesenter på telefon, e-post eller chat.

Mer om kundesenteret