Refusjon av billetter - Innlandstrafikk

Refusjon av billetter

Har du kjøpt billett du ikke får brukt? Her finner du informasjon om kansellering og refusjon av billetter.

Har du en periodebillett i Entur-app, i Innlandstrafikk-app eller på Innlandskortet som du ønsker å refundere? Send en henvendelse på post@innlandstrafikk.no. Husk å oppgi telefonnummer som appen er registrert på, reisekortnummer, eller referansenummer på bestillingen. Du betaler 100 kroner i gebyr per billettrefusjon.

Hva refunderes?

  • 7-dagersbillett: Du får refusjon for antall resterende døgn
  • 30-dagersbillett: Du får refusjon for antall resterende døgn
  • 365-dagersbillett: Du får refusjon for antall dager du har igjen av de dagene du har betalt for
  • Reisepenger: Du får refundert det som er på kortet i inntil tre år etter at beløpet er satt inn

Refunderes ikke

  • Enkeltbillett: Refunderes ikke
  • 24-timersbillett: Refunderes ikke

Når kan du få refundert billetten din?

  1. Du skal ikke reise med oss lenger. Hvis du for eksempel flytter, blir sykemeldt, endrer reisemønster eller har annen grunn til å søke om refusjon.
  2. Du har ubrukte eller ikke-aktiverte billetter. Disse refunderes i inntil ett år fra kjøpsdatoen. Etter dette er billettene ugyldige, og kan verken refunderes eller aktiveres.
  3. Reisepenger. Refunderes i inntil tre år etter at de er fylt på reisekortet.

Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg. Billetten blir ugyldig/kansellert.

Vi refunderer ikke selve Innlandskortet dersom det er billetter på dette du ønsker refundert, kun billettene.

Husk at du må betale 100 kroner i håndteringsgebyr. Dersom innestående beløp minus håndteringsgebyret er negativt vil du ikke kunne få refusjon.

Vi tar ikke håndteringsgebyr på 100 kroner for refusjonsgrunn sykdom der det forevises gyldig sykemelding.

Til toppen