Refusjon av billetter

Har du kjøpt billett du ikke får brukt? Her finner du informasjon om tilbakebetaling av billetter.

Har du en periodebillett i Entur-app, i Innlandstrafikk-app eller på Innlandskortet som du ønsker å få refundert?

Send en henvendelse på e-post:

Send e-post

Husk å oppgi telefonnummer som appen er registrert på, reisekortnummer, eller referansenummer på bestillingen. Du betaler 100 kroner i gebyr per billettrefusjon.

Hva refunderes?

  • 7-dagersbillett: Du får tilbakebetalt antall døgn som gjenstår i perioden.
  • 30-dagersbillett: Du får tilbakebetalt antall døgn som gjenstår i perioden.
  • 365-dagersbillett: Du får tilbakebetalt antall døgn som gjenstår i perioden.
  • Reisepenger: Du får tilbakebetalt det beløpet som gjenstår i kortet. Beløpet må være satt inn i løpet av de tre siste årene.

Refunderes ikke

  • Enkeltbillett: Refunderes ikke
  • 24-timersbillett: Refunderes ikke

Når kan du få refundert billetten din?

  1. Du skal ikke reise med oss lenger. Hvis du for eksempel flytter, blir sykemeldt, endrer reisemønster eller har annen grunn til å søke om refusjon.
  2. Du har ubrukte eller ikke-aktiverte billetter. Disse refunderes i inntil ett år fra kjøpsdatoen. Etter dette er billettene ugyldige, og kan verken refunderes eller aktiveres.
  3. Reisepenger. Refunderes i inntil tre år etter at de er fylt på reisekortet.

Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg. Billetten blir ugyldig/kansellert.

Vi refunderer ikke selve Innlandskortet, kun billettene.

Husk at du må betale 100 kroner i administrasjonsgebyr. Dersom det innestående beløpet er mindre enn 100 kroner, vil du ikke få refusjon.

Vi tar ikke gebyr når du kan vise gyldig sykemelding.