Billettkontroll - Innlandstrafikk

Billettkontroll

Her finner du informasjon om våre gebyrer og hva du skal gjøre hvis du vil klage på en billettkontroll eller et gebyr du har fått.

Gyldig billett

 • Alle reisende er selv ansvarlige for å ha gyldig billett og legitimasjon om bord på reisen.
 • Reiser du med en rabattert billett, kreves også legitimasjon på at du har rett til å reise på den rabatterte billetten, for at billetten skal anses som gyldig.
 • Billetter finnes som papirbillett, elektronisk reisekort eller som billett-app.
 • Les mer om billetter i Håndbok for kollektivreiser i Innlandet.

Kontroll

 • Billett eller kort skal oppbevares under hele reisen og skal uoppfordret vises ved kontroll.
 • Kontroll kan foretas av kontrollør, sjåfør eller annen bemyndiget person.
 • Securitas AS har fullmakt av Innlandstrafikk til å utføre billettkontroller.

Gebyr

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett når du reiser. Uten gyldig billett vil du få gebyr i en billettkontroll. Størrelsen på gebyret, eller pengebeløpet du da må betale, er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

 • Dersom du ikke kan vise gyldig billett ved kontroll vi du bli ilagt et gebyr på kr 500,-.
 • Kontrollør utsteder gebyrblankett.
 • Reiser du på en forfalsket billett vil du kunne bli politianmeldt.

Legitimasjon

Reiser du på en rabattert billett og blir stoppet i billettkontroll uten gyldig legitimasjon, kan kopi av dette ettersendes til post@innlandstrafikk.no, innen 14 dager etter utstedt gebyrblankett. Husk å føre på nummeret på gebyrblanketten du har mottatt.

Følgende reisebevis krever legitimasjon/bevis for å være gyldig:

 • Barn/Ungdom (under 20 år)
 • Honnør under 67 år
 • Ung Voksen (20-30 år)
 • Student enkeltbillett (Inntil 30 år)

Personvern

Ved utstedelse av gebyr vil du bli bedt om å oppgi personalia til kontrollørene. Disse opplysningene kan bli kontrollert i ettertid og brukes utelukkende i saksbehandlingen av utstedte gebyr.

Følgende informasjon blir lagret:

 • Navn, adresse, postnummer og telefonnummer
 • Reisekortnummer, legitimasjonsnummer og øvrige opplysninger om forevist billett
 • Forklaring på at vedkommende er påtruffet uten gyldig billett
 • Tidspunkt og linje for billettkontroll

Opplysningene brukes kun i forbindelse med saksbehandling av gebyret. Opplysninger om frafalte krav lagres inntil 1 år. Du kan til enhver tid kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert i ditt navn.

Klage på gebyrblankett

Ønsker du å klage på et gebyr du har fått, eller gi din tilbakemelding om en billettkontroll? Alle klager på billettkontroll og gebyr må sendes skriftlig, via e-post: post@innlandstrafikk.no eller per post til Innlandet fylkeskommune, Postboks 988, 2626 Lillehammer, att: Innlandstrafikk.

Husk å føre opp navn, dato, klokkeslett, linje og gebyrnummer på utstedt gebyrblankett.

Til toppen