Billettkontroll

Her finner du informasjon om våre gebyrer og hva du skal gjøre hvis du vil klage på en billettkontroll eller et gebyr du har fått.

Gyldig billett

 • Alle reisende er selv ansvarlige for å ha gyldig billett og legitimasjon på hele reisen.
 • Reiser du med en rabattert billett, må du også ha legitimasjon på at du har rett til rabatten for at billetten skal være gyldig.
 • Billetter finnes som papirbillett, elektronisk reisekort eller som billett-app.
  Slik kjøper du billett
 • Les mer om billetter i Håndbok for kollektivreiser i Innlandet.

Kontroll

 • Du skal oppbevare billetten eller reisekortet under hele reisen, og du skal vise den uoppfordret ved kontroll.
 • Kontroll kan bli foretatt av en kontrollør, sjåfør eller annen bemyndiget person.
 • Securitas AS har fullmakt av Innlandstrafikk til å utføre billettkontroller.

Gebyr

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett når du reiser. Uten gyldig billett vil du få gebyr i en billettkontroll. Størrelsen på gebyret (pengebeløpet du må betale), er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

 • Dersom du ikke kan vise gyldig billett ved kontroll, må du betale et gebyr på 500 kroner.
 • Kontrolløren utsteder gebyrblankett.
 • Reiser du på en falsk billett kan du bli politianmeldt.

Legitimasjon

Reiser du på en rabattert billett og blir stoppet i billettkontroll uten gyldig legitimasjon, kan du ettersende kopi av dette til post@innlandstrafikk.no innen 14 dager etter at gebyrblanketten ble utstedt. Husk å føre på nummeret på gebyrblanketten du har fått.

Følgende reisebevis krever legitimasjon/bevis for å være gyldig:

 • Barn/ungdom under 20 år
 • Honnør under 67 år
 • Ung voksen 20–30 år
 • Student enkeltbillett, inntil 30 år

Personvern

Når du får gebyr blir du bedt om å oppgi personalia til kontrollørene. Disse opplysningene kan bli kontrollert i ettertid og blir bare brukt i forbindelse med saksbehandlingen av gebyret.

Følgende informasjon blir lagret:

 • navn, adresse, postnummer og telefonnummer
 • reisekortnummer, legitimasjonsnummer og øvrige opplysninger om billetten din
 • forklaring på hvorfor du ikke hadde gyldig billett
 • tidspunkt og linje for billettkontrollen

Opplysninger om frafalte krav blir lagret i inntil 1 år. Du kan til enhver tid kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert i ditt navn.

Klage på gebyr

Vil du klage på et gebyr du har fått, eller gi tilbakemelding om en billettkontroll? 

Alle klager på billettkontroll og gebyr må sendes skriftlig:

 • på e-post til: post@innlandstrafikk.no eller
 • per post til: Innlandet fylkeskommune, postboks 988, 2626 Lillehammer, att: Innlandstrafikk.

Husk å skrive navn, dato, klokkeslett, linje og gebyrnummer på gebyrblanketten din.