Billettkontroll - Innlandstrafikk

Ytterligere reduksjon av busstilbudet

Fra og med fredag 27. mars reduseres busstilbudet i Innlandet ytterligere.

Les mer om endringene

Billettkontroll

Her finner du informasjon om våre gebyrer og hva du skal gjøre hvis du vil klage på en billettkontroll eller et gebyr du har fått.

Gyldig billett

 • Alle reisende er selv ansvarlige for å ha gyldig billett og legitimasjon om bord på reisen.
 • Reiser du med en rabattert billett, kreves også legitimasjon på at du har rett til å reise på den rabatterte billetten, for at billetten skal anses som gyldig.
 • Billetter finnes som papirbillett, elektronisk reisekort eller som billett-app.
 • Les mer om billetter i Håndbok for kollektivreiser i Innlandet.

Kontroll

 • Billett eller kort skal oppbevares under hele reisen og skal uoppfordret vises ved kontroll.
 • Kontroll kan foretas av kontrollør, sjåfør eller annen bemyndiget person.
 • Securitas AS har fullmakt av Innlandstrafikk til å utføre billettkontroller.

Gebyr

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett når du reiser. Uten gyldig billett vil du få gebyr i en billettkontroll. Størrelsen på gebyret, eller pengebeløpet du da må betale, er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

 • Dersom du ikke kan vise gyldig billett ved kontroll vi du bli ilagt et gebyr på kr 500,-.
 • Kontrollør utsteder gebyrblankett.
 • Reiser du på en forfalsket billett vil du kunne bli politianmeldt.

Legitimasjon

Reiser du på en rabattert billett og blir stoppet i billettkontroll uten gyldig legitimasjon, kan kopi av dette ettersendes til post@innlandstrafikk.no, innen 14 dager etter utstedt gebyrblankett. Husk å føre på nummeret på gebyrblanketten du har mottatt.

Følgende reisebevis krever legitimasjon/bevis for å være gyldig:

 • Barn/Ungdom (under 20 år)
 • Honnør under 67 år
 • Ung Voksen (20-30 år)
 • Student enkeltbillett (Inntil 30 år)

Personvern

Ved utstedelse av gebyr vil du bli bedt om å oppgi personalia til kontrollørene. Disse opplysningene kan bli kontrollert i ettertid og brukes utelukkende i saksbehandlingen av utstedte gebyr.

Følgende informasjon blir lagret:

 • Navn, adresse, postnummer og telefonnummer
 • Reisekortnummer, legitimasjonsnummer og øvrige opplysninger om forevist billett
 • Forklaring på at vedkommende er påtruffet uten gyldig billett
 • Tidspunkt og linje for billettkontroll

Opplysningene brukes kun i forbindelse med saksbehandling av gebyret. Opplysninger om frafalte krav lagres inntil 1 år. Du kan til enhver tid kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert i ditt navn.

Klage på gebyrblankett

Ønsker du å klage på et gebyr du har fått, eller gi din tilbakemelding om en billettkontroll? Alle klager på billettkontroll og gebyr må sendes skriftlig, via e-post: post@innlandstrafikk.no eller per post til Innlandet fylkeskommune, Postboks 988, 2626 Lillehammer, att: Innlandstrafikk.

Husk å føre opp navn, dato, klokkeslett, linje og gebyrnummer på utstedt gebyrblankett.

Til toppen