Ubetjente holdeplasser på Gran - Innlandstrafikk

Ubetjente holdeplasser på Gran

Søndre Ålsvegen stenges mellom Nordre Ålsvegen og Vennolumsvegen. 

Linje:
459 465
Sted:
Gran

Dette medfører at enkelte avganger vil ikke kunne betjene alle holdeplasser fra mandag 15. mars 2021.

Rute 465 betjener ikke:
Avgang 07:10 fra Kildal:

 • Gisleberg
 • Trintom skole Søndre Ålsvegen
 • Hov Hovsvegen

Avgang 08:10 fra Svingen:

 • Gisleberg
 • Trintom skole Søndre Ålsvegen
 • Hov Hovsvegen
 • Gran stasjon

Avgang 07:15 og 07:50 fra Gran stasjon :

 • Hov Hovsvegen
 • Trinom skole Søndre Ålsvegen
 • Gisleberg

Avgang 13:35 og 14:35 fra Gran stasjon.
Starter på Trintom skole Nordre Ålsvegen i stedet for Gran stasjon. (OBS: endret avgangstid.)
Ubetjente holdeplasser her er:

 • Gran stasjon
 • Hov Hovsvegen
 • Trintom skole Søndre Ålsvegen

Avgang 15:30 fra Gran stasjon:

 • Gisleberg
 • Trintom skole Søndre Ålsvegen
 • Hov Hovsvegen
 • Gran stasjon

Rute 459 betjener ikke:
Avgang 09:15 fra Lunner rådhus:

 • Gisleberg,
 • Trintom skole Søndre Ålsvegen
 • Granvang
 • Hov Hovsvegen

Avgang 13:00 fra Gran stasjon:

 • Gisleberg
 • Trintom skole Søndre Ålsvegen
 • Granvang
 • Hov Hovsvegen

Disse endringene vil vedvare til over sommerferien.

Til toppen