Ubetjente holdeplasser Brenneriroa - Innlandstrafikk

Ubetjente holdeplasser Brenneriroa

Gjelder i perioden mandag 31. oktober til lørdag 31. desember 2022
 

Linje:
100 105 697
Sted:
Løten

Busslinje 100 Gjøvik – Elverum og 105 Hamar – Kongsvinger har omkjøring via ny Rv. 3/25, og vil i stengningsperioden ikke betjene holdeplassene:

  • Brenneriroa
  • Slettmoen (mot Hamar)
  • Grøholt
  • Årsbakk
  • Krogsti 
  • Ånestadvegen (mot Hamar) 

For Ånestadvegen (mot Hamar) er alternativ holdeplass Ånestadkrysset (RV3 mot Hamar).
Alternative holdeplasser vil være Brennerikrysset retning Elverum i begge retninger.

 

Busslinje 697 Hamar - Løten - Elverum vil ikke betjene: 

  • Slettmoen

Bussen vil følge omkjøring via Skinnhagavegen - Kirkevegen. 

 

Årsaken er bygging av ny rundkjøring i Prestegårdskrysset -  Chausseen/Kirkevegen.

Til toppen