Tretten bru - Berørte busslinjer - Innlandstrafikk

Tretten bru - Berørte busslinjer

Brukollapsen på Tretten medfører at flere busslinjer får lengre kjøreveg og dermed endrede rutetider. 

Linje:
141 254 521 542 545 546
Sted:
Øyer

Tabeller er oppdatert 17.08 og gjelder fra 18.08. Rutetabeller for alle berørte linjer er søkbare i rutetabellsøk på nettsiden. 

Rutetabeller

Berørte linjer

Berørte linjer
Linjenummer Fra Til Kommentar
141 Lillehammer skysstasjon Tingberg Avgang kl. 06.40. Videre som linje 521 til Gausdal
254 Ringebu skysstasjon Tingberg
254 Tretten sentrum Tjønnlykkja Ringebu skysstasjon
521 Tingberg Gausdal Arena - Forsetskolene
521 Gausdal Arena Tretten Tjønnlykkja 25 min. ekstra kjøretid Vasrud-Tretten
542 Aurvoll skole Årnes 25 min. ekstra kjøretid Tretten-Vasrud
542 Øyer ungdomsskole Årnes Elever til Nordmedlia kjøres med drosje
545 Segalstad Bru Aurvoll skole 25 min. ekstra kjøretid Vasrud-Tretten
545 Aurvoll skole Segalstad Bru 25 min. ekstra kjøretid Tretten-Vasrud
546 Winge Øyer ungdomsskole Kjører om Hong, Dulven og Tretten stasjon
546 Solvang skole Tretten stasjon Kjøres med drosje

Har du spørsmål, ta kontakt med Kundesenteret på tlf. 02040

Til toppen