Storhamargata stenges for gjennomkjøring - Innlandstrafikk

Storhamargata stenges for gjennomkjøring

Holdeplassene Kvartal 48, Stortorget, Bryggeriet og Hakabekkvegen nedre blir ikke betjent. Endringen gjelder fra mandag 15. mars frem til høsten 2021. 

Linje:
B21 B22 B23 B25 B27 Skoleruter
Sted:
Hamar

Alternative holdeplasser er Seminargata, Folkets hus, Bays gate og Hakabekkvegen Øvre. 

Alle linjer flytter trasé fra Strandgata/Storhamargata til Grønnegata/Karl Jemtes gate. Avgangstidene vil fortsatt være de samme. 

Traséendringen gjelder også for skoleruter.

Ta kontakt med Kundesenteret på tlf. 02040 ved spørsmål.

Til toppen