Stengte holdeplasser i Våler sentrum

Gjelder fra og med mandag 20. november til og med fredag 15. desember.

Linje:
105 769
Sted:
Våler

Linje 105 og 769 stopper ikke på følgende holdeplasser i perioden:
- Kavlerud vegkryss
- Heia Hotell
- Vålertunet

Dette er grunnet arbeid på Grønland bru.