Stengte holdeplasser i Hamar sentrum - Innlandstrafikk

Stengte holdeplasser i Hamar sentrum

Grunnet graving i Vognvegen, rundkjøringen Kornsilovegen-Vognvegen-Ringgata, vil dette medføre endringer for noen av bybussene fra mandag 16. mars med varighet til våren 2021.

Fra 9. november vil kjøremønsteret bli endret ytterligere.

Linje:
B21 B23 B27 616 637 645 659 660 671 678 684 697
Sted:
Hamar

Fra 09. november 2020 betjener ikke B21 CC Amfi. Holdeplassene Svartoldervegen, Storhamarsenteret og Jønsrudløkka blir betjent.


Fra samme dato betjener ikke B23 Norsk Tipping, Storhamarsenteret, Jønsrudløkka, Bellevue Vognvegen, Opplands gate og Vognvegen 88. Holdeplass Svartoldervegen blir betjent.

B27 vil heller ikke betjene holdeplassene Bellevue Vognvegen, Opplands gate og Vognvegen 88. Reisende henvises til Bellevue Aluvegen, Hamar katedralskole Ringgata og Svartoldervegen. 

 

Skolerutene betjener holdeplasser så langt det lar seg gjøre. Forsinkelser kan oppstå som følge av omkjøringer. 

Til toppen