Stengte holdeplasser i Hamar sentrum - Innlandstrafikk

Stengte holdeplasser i Hamar sentrum

Grunnet graving i Vognvegen, rundkjøringen Kornsilovegen-Vognvegen-Ringgata, vil dette medføre endringer for noen av bybussene fra mandag 16. mars. 

Linje:
B21 B23 B25
Sted:
Hamar

B21 vil ikke betjene holdeplassen Svartoldervegen, Storhamarsenteret og Jønsrudløkka. Alternativ holdeplass for Svartoldervegen er Maxi (400 meter). Storhamarsenteret og Jønsrudløkka dekkes av B23. Det opprettes også midlertidig holdeplass for B21 ved CC Amfi. 

B23 betjener ikke Svartoldervegen og Vognvegen 88. Alternativ holdeplass for Svartoldervegen er Storhamarsenteret (300 meter). Det opprettes midlertidig holdeplass for Vognvegen 88 ved Norsk Tipping. I tillegg betjener B23 også Jønsrudløkka. 

B25 betjener ikke Svartoldervegen og Hamar katedralskole Ringgata. Alternativ holdeplass for Svartoldervegen er Maxi Kolltjernvegen (450 meter). Ankerskogen svømmehall er alternativ holdeplass for Hamar katedralskole Ringgata. l tillegg betjener B25 holdeplassene Fjellhagestien og Greveløkka. 

Skolerutene betjener holdeplassene så langt det lar seg gjøre. Forsinkelser kan oppstå som følge av omkjøringer. 

Til toppen