Omkjøring Terningmoen - Ånestad - Innlandstrafikk

Omkjøring Terningmoen - Ånestad

Endringene gjelder fra mandag 25. januar med varighet til sommeren 2021.

Linje:
B63 823 696 697
Sted:
Elverum, Løten

Holdeplass Terningåa er stengt og alternativ holdeplass er Grindalsmoen.

Bestillingsrute:
Det er opprettet en bestillingsrute 9063 for reisende fra holdeplasser mellom Skjærbakken og Taigaen for å erstatte busstilbudet.
Bestillingsruten må forhåndsbestilles hos Kundesenteret på tlf. 02040. 
Du finner mer informasjon om bestillingsruter her.

Grunnet vegarbeid vil bussene på strekningen Terningmoen - Ånestad benytte nye Rv. 3/25. Dette påvirker alle holdeplassene mellom Terningåa og Taigaen.

Ta kontakt med Kundesenteret på tlf. 02040 ved spørsmål.

Til toppen