Omkjøring mellom Brenneriroa og Ånestadkrysset - Innlandstrafikk

Omkjøring mellom Brenneriroa og Ånestadkrysset

Gjelder fra onsdag 27. januar og inntil videre. 

Linje:
105 693 697
Sted:
Løten

Rute 105 kjører ny Rv 3 / 25 og betjener Ånestadkrysset og Brennerikrysset.
Betjener ikke: Brenneriroa, Slettmoen, Grøholt, Årsbakk og Krogsti.

Lokallinjer til og fra Løten benytter midlertidig holdeplass Brenneriroa i Brennerivegen mot Løten. Betjener ikke Løten kirke.
Lokallinjer mellom Elverum/ Løten og Hamar kjøres som normalt, men benytter Brennerivegen som omkjøring.

Stenging av Chaussen mellom Brenneriroa og Ånestadkrysset gjør at bussene må følge omkjøring. 

Til toppen