Omkjøring for busser i Lillehammer sentrum - Innlandstrafikk

Omkjøring for busser i Lillehammer sentrum

Fra august og utover høsten vil enkelte holdeplasser være stengt. Forsinkelser må påberegnes. 

Linje:
B1 B4 B8 111 140 141 142 503 511 533 534 541
Sted:
Lillehammer

I perioden 16. august til og med søndag 21. november vil bussene i nordgående retning kjøre bussene opp Brubakken, og videre Storgata til Rosenlund.

B1 kjører Storgata og ned Even Langseths veg på tur nordover. 

Dette fører til at disse holdeplassene er stengt i nordgående retning:

 • Fåberggata/Løkkegata S
 • Fåberggata/Løkkegata N
 • Gartneriet Fåberggata

Reisende kan bruke følgende holdeplasser i nordgående retning:

 • Midlertidig holdeplass Storgata/Hardlandsvegen
 • Midlertidig holdeplass Kvartal 17 Storgata (Varmesenteret)
 • Lillehammer videregående skole, avdeling Nord (sør for holdeplassen)

I sørgående retning kjører bussene som vanlig i Gudbrandsdalsvegen, videre til Fåberggata, opp Nordre gate, videre Storgata, ned Løkkegata til Fåberggata. 

Dette fører til at disse holdeplassene er stengt  i sørgående retning:

 • Fåberggata/Løkkegata S
 • Fåberggata/Løkkegata N


Fra og med tirsdag 5. oktober til og med fredag 8. oktober:

 • Holdeplass Tomtegata er stengt i begge retninger. Alternativ holdeplass er Lillehammer skysstasjon.


Linje 142:
Fra og med mandag 13. september til og med søndag 21. november vil følgende holdeplasser være midlertidig stengt:

 • Storgata/Hardlandsvegen
 • Kvartal 17 Storgata
 • Rosenlund
 • Smestadmoen

Reisende henvises til Lillehammer skysstasjon eller Lillehammer videregående Nord. Bussene vil kjøre om Strandtorget og Sannom. 

Til toppen