Omkjøring for busser i Fåberggata - Innlandstrafikk

Omkjøring for busser i Fåberggata

Fra august og utover høsten vil enkelte holdeplasser være stengt.

Linje:
B1 B4 B8 111 140 141 142 503 511 533 534 541
Sted:
Lillehammer

I nordgående retning kjører bussene opp Brubakken, og videre Storgata til Rosenlund.

B1 kjører Storgata og ned Even Langseths veg på tur nordover. 

Dette fører til at disse holdeplassene er stengt i nordgående retning:

  • Fåberggata/Løkkegata S
  • Fåberggata/Løkkegata N
  • Gartneriet Fåberggata

Reisende kan bruke følgende holdeplasser i nordgående retning:

  • Midlertidig holdeplass Storgata/Nordre gate
  • Midlertidig holdeplass Kvartal 17 Storgata (Varmesenteret)
  • Lillehammer videregående skole, avdeling Nord (sør for holdeplassen)

I sørgående retning kjører bussene som vanlig i Gudbrandsdalsvegen, videre til Fåberggata, opp Nordre gate, videre Storgata til Tomtegata, og ned igjen på Fåberggata. 

Dette fører til at disse holdeplassene er stengt  i sørgående retning:

  • Lillehammer videregående skole, avdeling Nord
  • Fåberggata/Løkkegata S
  • Fåberggata/Løkkegata N


Forsinkelser må påberegnes. 

Til toppen