Movegen på Jaren er midlertidig stengt

Gjelder fra 11. april til 31. desember 2023. Dette medfører omkjøring for bussene og enkelte holdeplasser er stengt.

Linje:
455 458
Sted:
Jaren
Omkjøring og ubetjente holdeplasser
Linje Avgang Omkjøring via Ubetjente holdeplasser Betjente holdeplasser i tillegg ved omkjøring
455 Kl. 07:15 Gran tre - Gran stasjon Solbakken-RV4-Haugsbakken-Risbakkvegen-Nedre Jørgensløkka Edvardsen,Kvernrudsvegen, Almsgjerdinga Solbakken, Haugsbakken
455 Kl. 13:10 Moen-Gran rådhus Solbakken-RV4 Edvardsen,Kvernrudsvegen, Almsgjerdinga, Haugsbakken Solbakken
455 Kl. 14:25 Moen-Gran rådhus Solbakken-RV4 Edvardsen,Kvernrudsvegen, Almsgjerdinga, Haugsbakken Solbakken
458 Kl. 07:50 Gran rådhus-Amundrud RV4-Mohagen Edvardsen,Kvernrudsvegen, Almsgjerdinga, Haugsbakken, Solbakken
458 Kl. 08:05 Amundrud-Brandbu u.skole Edvardsen-Jørgensløkka-Risbakken-Haugsbakken Kvernrudsvegen, Almsgjerdinga
458 Kl 15:32 Hadeland vg.skole- Einavoll Omkjøring via RV4 Solbakken. Ubetjente holdeplasser Edvardsen, Kvernrudsvegen og Almsgjerdinga. Betjente holdeplasser i tillegg ved omkjøring, Haugsbakken, Solbakken og Edvardsen nord.