Midlertidig omkjøring for linje 653 og 654

Heggvinvegen blir stengt i perioden fra 18. september til 13. oktober. 

Linje:
653 654
Sted:
Hamar

Følgende holdeplasser blir derfor stengt i perioden:

  •  Hårstad
  •  Grytting
  • Østhagen
  • Åsvestadgårdene
  • Alderslyst

De reisende henvises til holdeplassene Kylgårdskrysset og Rapstad.

Bussen kjører Lageråvegen.