Marlo bru stenges - Innlandstrafikk

Marlo bru stenges

Stengningen gjelder inntil videre.  

Linje:
142 143 211
Sted:
Skjåk

Følgene rutemessige konsekvenser:

Linje 142 og 143:

Strekningen Ofossen- Reppen-Marlo-Ånstad vil ikke bli betjent.
Det kjøres i stedet Rv. 15.

Linje 211:

Avgang fra Bismo kl. 08:10 til Lom kjører ikke stekningen Ofossen-Reppen–Marlo–Ånstad.
Det kjøres i stedet Rv. 15.

Avgang fra Lom kl. 14:51 til Bismo kjører ikke stekningen Ofossen-Reppen–Marlo–Ånstad.
Det kjøres i stedet Rv. 15.

Til toppen