Holdeplasser i Grøndalsbakken er midlertidig stengt - Innlandstrafikk

Holdeplasser i Grøndalsbakken er midlertidig stengt

Stengningen gjelder i første omgang til og med 19. juni 2022. 

Linje:
B61 812
Sted:
Elverum

Følgende holdeplasser vil ikke betjenes; 

  • Margrethe Munthes veg
  • Grøndalsbakken/Mastmovegen
  • Mastmovegen 49
  • Mastmovegen 41


Det er opprettet midlertidig holdeplass Einar Lunds veg, ved krysset til Finne Grønns veg. 

Til toppen