Holdeplasser i Furnesvegen midlertidig stengt - Innlandstrafikk

Holdeplasser i Furnesvegen midlertidig stengt

Fra 1. juli blir holdeplassene Stensby, Benterudbakken og Valumsvegen midlertidig stengt. Reisende henvises til holdeplassene Snarud og Smeby. Dette grunnet stenging av Furnesvegen i forbindelse med etablering av bomstasjon. Gjelder inntil videre.

Linje:
B26
Sted:
Hamar

             Omkjøring B26

Klikk for stort bilde 

Til toppen