Holdeplasser Fv244 Ensrud-Mjørlund midlertidig stengt - Innlandstrafikk

Holdeplasser Fv244 Ensrud-Mjørlund midlertidig stengt

Gjelder fra mandag 16 august.

Linje:
406 439 441
Sted:
Kolbu. Ensrud - Mjørland

Fv244 strekningen Ensrud-Mjørlund stenges pga gravearbeid. Følgende holdeplasser blir ubetjent: Engen, Sætergutua, Korslien og Tandseter. Dette gjelder til og med 26. september.

Linje 439 kl 06:54  fra Børsvoll til Kolbu og kl. 15:23 fra Kolbu til Børsvoll (begge turene har korrespondanse til /fra Lena, skoleskyss). Omkjøring via Koreavegen. Reisende langs rv4 på strekningen Mjørlund- Skinnervika henvises til linje103/403 med bytte på Reinsvoll nord/Reinsvoll bensinstasjon.

Linje 406 avgang kl.14:10 fra Vestre Toten ungdomsskole. Avgangen som kjører østsida til Mjørlund stoppes ved Blili, avgangen som kjører vestsida rundt fjorden til Mjørlund forlenges til Blili. Skoleelever som bor på strekningen Mjørlund Skinnervika må i denne perioden bruke bussen som går rundt fjorden.

Linje 406 og 439 vil fortsatt følge omkjøring inntil videre.

Til toppen