Holdeplassene Randgårdsjordet og Holme barnehage midlertidig stengt

Alternative holdeplass er Stampesletta S. Undsets veg.

Linje:
B8
Sted:
Lillehammer

Estimert varighet er til og med 15. november.