Holdeplassene Pellervika og Langmoen stenges midlertidig - Innlandstrafikk

Holdeplassene Pellervika og Langmoen stenges midlertidig

Endringen gjelder fra og med mandag 1. august, og ut året.

Linje:
605 611 612 613 614 615 619 620 628 629
Sted:
Brumunddal

Holdeplassene Pellervika og Langmoen vil ikke betjenes da bussene følger omkjøring. Bussene kjører om Nils Amblis veg og Nesvegen. Det vil ikke bli noen midlertidige holdeplasser langs omkjøringstrasé.
Reisende henvises til holdeplassene Brumunddal sentrum, og Framnesbrua. 

Endringen skjer som følge av vegarbeid. 

Til toppen