Holdeplassen Stampesletta Håkons Hall midlertidig stengt

Gjelder fra onsdag 6. september og inntil videre.

Linje:
B3 B6 B8 500 536
Sted:
Lillehammer

Alternativ holdeplass blir Tomtegata og Randgård. 
Stengingen er grunnet vegarbeid.