Holdeplassen Melkevegen Grønland midlertidig stengt - Innlandstrafikk

Holdeplassen Melkevegen Grønland midlertidig stengt

Endringen skjer fra onsdag 15. september. 

Linje:
113 451 452 103
Sted:
Jevnaker, Gamlevegen

Gamelvegen er stengt i 2 uker grunnet gravearbeid. 

Alle busser vil kjøre inn Gamlevegen fra nord, snu på Toso skole, ut Gamlevegen mot nord i denne perioden. 

Forsinkelser må påregnes. 

Til toppen