Holdeplass Solstad og Grønstad ubetjent

Tangenvegen er stengt mellom holdeplass Solheim og Stange Rådhus, en uke fra 13.februar. 

Linje:
671 677
Sted:
Stange

Stengningen medfører at holdeplassene Solstad og Grønstad ikke blir betjent. Passasjerer som reiser fra holdeplassen Solheim nordgående henvises til krysset Tangenvegen/Nøklehomgutua.
Omkjøring via Jernbanegata og Nøkleholmgutua.

Vi beklager de ulempene dette medfører!

Til toppen