Holdeplass Otta Skysstasjon blir midlertidig stengt - Innlandstrafikk

Holdeplass Otta Skysstasjon blir midlertidig stengt

I perioden fra 08.06.22 – 01.11.22 foregår det anleggsarbeider på Otta skysstasjon, i den forbindelse må det påregnes noe ekstra tid til parkering for reisende.

Linje:
142 143 219 220 221 224222 223 225 245 205144 226 227 235.
Sted:
Otta

I forbindelse med oppgradering av uteområdet ved Otta skysstasjon vil bussterminalen være stengt.
Det opprettes midlertidig bussterminal i Ola Dahls gate som skiltes fra stasjonsområdet. Bussterminalen starter i avkjøring ned til skysstasjonsområdet og strekker seg frem til krysset i Storgata.

Til toppen