Holdeplass Nødsle midlertidig stengt - Innlandstrafikk

Holdeplass Nødsle midlertidig stengt

Holdeplass er stengt fra mandag 2. mai og inntil videre.

Linje:
671 677
Sted:
Stange

Stenger fv222 mellom holdeplass Solheim og holdeplass Nødsle. Omkjøring via holdeplass Nøkleholm (Jernbanegata og Nøkleholmgutua). Holdeplass Nødsle utgår.

Til toppen