Holdeplass Frisholm midlertidig stengt - Innlandstrafikk

Holdeplass Frisholm midlertidig stengt

Gjelder i perioden  tirsdag11.desember til og med torsdag 17. februar.

Linje:
677
Sted:
Stange

Holdeplassen vil være stengt i forbindelse med bygging av ny gang- og sykkelvei. Nærmeste betjente holdeplass er Nøkleholm og Solheim.

Til toppen