Hamar, endret kjøremønster fra 1.juli - Innlandstrafikk

Hamar, endret kjøremønster fra 1.juli

B25 vil benytte Ottestad ungdomsskole (Ottestadhallen) som midlertidig snuplass. Dette medfører endret kjøremønster  mellom Martodden – Arstad og Arstad - Martodden, med virkning fra 1.juli. Endringen vil vedvare til permanent snuplass er etablert, dato for dette er foreløpig usikker.

Linje:
B25
Sted:
Hamar

Midlertidig trase på strekningen Hamar – Arstad:

Fra holdeplass Arstad skole Rudolf Steiners veg, kjøres Rudolf Steiners veg til Gubberudvegen og til holdeplass Arstad skole Gubberudvegen

Midlertidig trase på strekningen Arstad - Hamar:

RV 222 Stangevegen fra lyskryss ved Breidablikk og deretter Stangevegen frem til holdeplass Kjonerud, deretter fortsetter bussen Stangevegen, til den er inne i ordinær trase ved holdeplass Vika.

På omkjøringstraseen vil følgende holdeplasser bli betjent: Arstad skole Gubberudvegen

 

Første avgang fra holdeplass på hverdager vil starte ved Steinerskolen for å dekke holdeplassene  Steinerskolen, Tokstadtunet, Skolevegen og Arstad skole Rudolf Steiners veg på morgenen i retning mot Hamar.

Når det gjelder de avganger som er planlagt avsluttet ved Ottestad ungdomsskole vil disse nå avsluttes ved Arstad skole Gubberudvegen.  

Reisende som skal på og av fra holdeplassene Breidablikk, Kvilavegen og Hobergvegen gjør dette i retning Fra Hamar sentrum

For reisende Steinerskolen, Tokstadtunet, Skolevegen og Arstad skole Rudolf Steiners veg, vil disse gå på og av bussen i retning Hamar sentrum.

Til toppen