Endringer på holdeplassene Gjøvik gård og Østre/Vestre Totenveg

Linje:
102 103 B41 B45 B47 400 401 404 405 421
Sted:
Gjøvik
  • Gjøvik gård er stengt i begge retninger fram til 31. oktober.
  • Østre/Vestre Totenveg er stengt kun i sørgående retning fra Gjøvik Skysstasjon.

Reisende henvises til holdeplassene ved Gjøvik skysstasjon og Kaspergården.

For mer utfyllende informasjon les Endringer på flere linjer
Forsinkelser kan oppstå.