Endringer av trasé - Innlandstrafikk

Endringer av trasé

Fra mandag 1. mars til og med søndag 20. juni stenges holdeplassene Solhelling og Furubergvegen 67.
Fra mandag 21. juni endres traséen permanent til start- og endepunkt ved Hedmarktoppen.
 

Linje:
B21
Sted:
Hamar

Fra 1. mars til 20. juni:
Holdeplassen Solhellinga flytter til motsatt side av vegen. Holdeplass Furubergvegen 67 stenges, men erstattes av holdeplass Presterudveg 67 som ligger rett over veien. 

Ingen endring i avgangstidene.

Bussen kjører motsatt vei inn Store Presterudveg og dette fører til endret kjøremønster. 

Fra 21. juni: 
Bussen vil ikke betjene Presterudveg 67 (Furubergvegen 67) eller Solhellinga. 
Bussen vil betjente følgende holdeplasser: 

  • Utfarten
  • Hol Kirkegård
  • Breidablikk Aluvegen
  • Fredtun
  • Hedmarktoppen
Til toppen