Endringer av holdeplassene Solhellinga og Furubergvegen 67 - Innlandstrafikk

Endringer av holdeplassene Solhellinga og Furubergvegen 67

Gjelder fra mandag 1. mars til og med søndag 20. juni. 

Linje:
B21
Sted:
Hamar

Holdeplassen Solhellinga flytter til motsatt side av vegen. Holdeplass Furubergvegen 67 stenges, men erstattes av holdeplass Presterudveg 67 som ligger rett over veien. 

Ingen endring i avgangstidene.

Bussen kjører motsatt vei inn Store Presterudveg og dette fører til endret kjøremønster. 

Til toppen