Endring på busslinjer i Vangåsen

Gjelder fra mandag 4. mars.

Linje:
650 651 652 654 655 656 657 658 660
Sted:
Hamar

Mye av endringene gjelder skoleskyssen og har delvis sin bakgrunn i ønsket om et mer tilrettelagt tilbud i tråd med endrede skolekretsgrenser for barneskolen, men også fordi vi ønsker å gjøre tilbudet mer attraktivt for ordinære reisende.

For å se endringene på de forskjellige linjene så anbefaler vi å benytte ruteplanleggeren på www.EnTur.no eller laste ned rutetabellene du finner ved å trykke her

Vårt kundesenter på tlf. 02040 vil også være behjelpelig med informasjon.