Endring i kjøremønster - Innlandstrafikk

Endring i kjøremønster

Endringene gjelder fra og med torsdag 4. mars til og med 7. april.

Linje:
B41 B47 Skoleruter
Sted:
Gjøvik

Holdeplassen Gjøvik gård vil ikke bli betjent.

Strandgata stenges i nordgående retning fra Niels Ødegaards gate til og med krysset ved Rundkiosken.
Holdeplass i sørgående retning er sperret for bruk. 

Til toppen