Endrer endeholdeplass - Innlandstrafikk

Endrer endeholdeplass

En totalvurdering av trafikksikkerhet for myke trafikanter og det vi ser kan gi uheldige situasjoner med dagens infrastruktur, da spesielt på vinterstid, gjør at vi ikke lenger vil betjene holdeplassene Østvang skole og Karudvegen. Gjeldende fra mandag 06. juli 2020. 

Linje:
B26
Sted:
Løten

Ny endeholdeplass vil bli Grindereng. Denne vil ha samme ankomst og avgangstid som Karudvegen hadde.
Avstand mellom Karudvegen og Grindereng er cirka 100 meter. Avstanden til Østvang skole er cirka 450 meter.

Til toppen