Trafikkmeldinger - Innlandstrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: 125
Sted: Dokka-Gran
Rute 125 innstilles fra 8. juni
Linje: B21B23B25
Sted: Hamar
Stengte holdeplasser i Hamar sentrum
Linje: B43103110403406411419420426480484485.
Sted: Gjøvik
Holdeplass Fengselssletta og Hans Mustads gate
Til toppen