Trafikkmeldinger - Innlandstrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: B25
Sted: Hamar
Hamar, omkjøring fra 1. juli.
Linje: 125
Sted: Dokka-Gran
Rute 125 innstilles fra 8. juni
Linje: B41B45
Sted: Gjøvik
Traséending for bybuss
Linje: B41B42B45103110400401406410411413414416419423424480485
Sted: Gjøvik
Holdeplass Marcus Thranes gate/Ibsens gate
Linje: B21B23B25
Sted: Hamar
Stengte holdeplasser i Hamar sentrum
Linje: B43103110403406411419420426480484485.
Sted: Gjøvik
Holdeplass Fengselssletta og Hans Mustads gate
Linje: 101107696697823
Sted: Løten
Holdeplass Krogsti og Årsbakk stengt
Til toppen