Trafikkmeldinger - Innlandstrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: 218
Sted: Vågå
Endringer på skolebuss 218
Linje: B63823696697
Sted: Elverum, Løten
Omkjøring Terningmoen - Ånestad
Linje: 455458460
Sted: Jaren
Ubetjente holdeplasser i Parallellvegen
Linje: B21B23B27616637645659660671678684697
Sted: Hamar
Stengte holdeplasser i Hamar sentrum
Til toppen