Søknad skoleskyss - Innlandstrafikk

Søknad skoleskyss

Som elev i videregående skole må du selv søke om skoleskyss – hvert år.

Hvem skal søke skoleskyss? 

  • Alle elever som trenger skoleskyss til og fra videregående skole i Innlandet fylke.
  • Elever som har skyss i dag og som skal fortsette som skysselever neste år.
  • Elever som går på 10. trinn i grunnskolen og skal begynne på videregående skole.
  • Elever som skal ha ordinær skyss, skyss ved spesielle behov, skyss ved delt bopel, skyss til holdeplass og midlertidig skyss.

Nettbasert løsning

Alle søknader må legges inn av elevene selv via «MinSkyss» som er en nettbasert løsning. 

Søk om skoleskyss i MinSkyss

Min side

Som elev får du en «Min side» i MinSkyss. Denne siden må du følge med på, for her får du svar på om du får skyss og i så fall hva slags skyss du får innvilget.

Brukerveiledning

Se egen brukerveiledning for MinSkyss (PDF, 3 MB)

Har du skysskort fra før – husk å ta vare på det!

Har du skysskort fra før skal beholde dette selv om du søker for nytt skoleår eller bytter skole. Skysskortet er gyldig på bussen selv om det står gammelt skolenavn på skysskortet.

Har du ikke skysskort fra før  du får det på skolen!

Får du innvilget skoleskyss for første gang får du skysskortet ditt utlevert på skolen.

Til toppen