Skoleskyss i videregående skole - Innlandstrafikk

Skoleskyss i videregående skole

Er du elev i videregående skole og trenger skoleskyss til og fra skolen, må du søke om skoleskyss hvert år. Du søker via MinSkyss.

Husk å søke om skoleskyss – hvert år

Dette gjelder både deg som har skyss i dag, og som skal fortsette som elev neste år, og deg som går på 10. trinn i grunnskolen og som skal begynne på videregående skole.

Det gjelder deg med ordinær skyss, skyss ved spesielle behov, skyss ved delt bopel, skyss til holdeplass og midlertidig skyss. 

Skoleskyss for elever på videregående

 

Til toppen