Skysskort - Innlandstrafikk

Skysskort

Skysselever får et eget skysskort, som brukes i skoleskyssen.

Nye skysselever

  • Får utdelt nytt skysskort en av de første skoledagene og skal fungere fra første gangs bruk.
  • Skysskortet må holdes mot kortleseren minst i 3 sekunder ved første gangs bruk, slik at nye data kan bli lastet inn på skysskortet.
  • Skysskortet er personlig og gjelder for reise mellom hjem og skole - 2 reiser per dag.
  • Skysskortet gjelder kun på dager du har undervisning.

Tidligere skysselever

  • Ta vare på skysskortet fra forrige skoleår.
  • Skysskortet skal brukes alle år du er skysselev, også dersom du bytter skole. Selv om det skulle stå et gammelt skolenavn på skysskortet, vil det være gyldig på skolebussen.

Mistet eller ødelagt skysskort

  • Meld fra til skolen.
  • Nytt skysskort koster 150 kroner.
  • Elever som skal betale for nytt skysskort får nærmere informasjon om innbetalingen sammen med det nye skysskortet.
  • Skysskort som har teknisk feil, eller det er problemer med, leveres til skolen. Skolen vil utstede midlertidig skyssbevis.
Til toppen