Skoleskyss i grunnskolen - Innlandstrafikk

Skoleskyss i grunnskolen

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn).

Skoleskyss for elever på barne- og ungdomsskolen

 

 

Til toppen