15 nye elbusser på Lillehammer - Innlandstrafikk

15 nye elbusser på Lillehammer

Elbusser er bra for byen og miljøet.

Prøvetur med ny elbuss - Klikk for stort bildePrøvetur med ny elbussUtslippsfrie bybusser innen 2025 er en nasjonal målsetting.

Det nye busstilbudet i Lillehammer bidrar til å nå dette målet, når 15 av 18 bybusser blir elbusser fra 21. juni.

Innen 2025 vil alle bybussene i Lillehammer være elbusser. 

Mer klimavennlig reise

Innlandstrafikk ønsker å tilby de reisende et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud. Det nye busstilbudet med 15 nye elbusser er en del av dette. 

Et av målene i Fylkesbudsjettet 2021–2024 er at fylkeskommunen skal bidra til at miljø- og klimahensyn blir ivaretatt ved kjøp av transporttjenester. 

- Vi er glade for at kollektivtransporten i Innlandet bidrar til redusert klimaavtrykk og lokal miljøbelastning. 15 elbusser sparer oss for ca. 1000 tonn klimagasser per år, sier Sjur Strand, konstituert leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

God erfaring med elbuss

I forkant av det nye busstilbudet er det gjennomført et testprosjekt på Lillehammer hvor to elbusser har kjørt siden 2018. I tillegg startet vi med elbusser på Hamar sommeren 2020.

- Erfaringene med elbuss er gode. Bussene har kjørt flere kilometer enn estimatene før oppstarten og testprosjektet på Lillehammer har bevist at elbuss fungerer i en småby med bratte bakker og kalde, snørike vintre, forteller Lars Baukhol, seksjonssjef kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune.

En annen viktig fordel med elbussene er at de er stillegående og reisen vil oppleves rolig og behagelig, både for passasjerene og for sjåførene. Alle passasjerene vil oppleve en annerledes reise med mindre støy og sjåførene får forhåpentligvis en mer komfortabel arbeidsplass.

Lading av bussene

Elbussene skiller seg ut fra de  andre bussene med egen profil. - Klikk for stort bildeElbussene skiller seg ut fra de andre bussene med egen profil.Med så mange nye elbusser er det også kommet på plass en ladestasjon på bussdepotet i Industrigata. Denne har 18 ladepunkter med 4 hurtigladere.

Ladingen foregår hovedsakelig på natta, med kortere lading i løpet av dagen ved behov. Batteri- og ladestatus overvåkes kontinuerlig av trafikklederne hos Trønderbilene AS. 

- De reisende vil ikke merke noe til ladingen av bussene, da dette vil foregå når bussene ikke er i bruk. Sjåførene vil få egen opplæring på ladestasjonen og med god teknologi har vi full kontroll over ladesyklusen, sier Frode Sand, teknisk leder i Trønderbilene AS.

Til toppen