Nytt busstilbud i Hamar-regionen - Innlandstrafikk

Nytt busstilbud i Hamar-regionen

Fra 1. juli blir det endringer i traseer og avgangstider for busstilbudet i Hamar-regionen. Innlandstrafikk anbefaler alle reisende å sjekke når og hvor akkurat «din» buss går.

Traseene for både bybuss og regionruter endres fra 1. juli. Rutetidene vil også endres 1. juli, men fram til 10. august vil det bli kjørt sommerruter som innebærer noe færre avganger enn ellers i året.

Nyheter for bybussene 

Det blir endringer i traseer og rutetider for bybussene i Hamar-regionen.

Nytt og forenklet linjekart 

Klikk for stort bilde

Last ned linjekartet for bybussene i pdf-format (PDF, 811 kB)

I Hamar har bybussene tidligere blitt kjørt som «ringruter».  

– Fra 1. juli vil vi gå over til å kjøre rette linjer, pendellinjer, som kjøres gjennom Hamar skysstasjon. Traseene legges om med ønske om å tilby et best mulig tilbud der det bor flest folk, forteller konsulent Tom Sagen i Innlandstrafikk.

Endringene for bybussene gjør at noen beboere i områdene ved Hol gravlund, Ajerhagen, Smeby og Østre gate kan få noe lengre veg til nærmeste bussholdeplass. 

Avganger hvert kvarter Hamar-Brumunddal

De nye rutetidene bedrer busstilbudet mellom Hamar og Brumunddal hvor B23 og B26 fortsatt vil kjøre. B23 og B26 vil begge kjøre hver halvtime mellom Hamar og Brumunddal, og vil sammen bidra til buss hvert kvarter på strekningen. 

Passasjerer mellom Hamar og Brumunddal har også en femte avgang i timen med linje 100, Hamar-Gjøvik.

B26 Brumunddal-Hamar-Løten vil fra 1. juli endre trase mellom Hamar og Løten. – Etter innspill fra Løten kommune, vil B26 kjøre om Ådalsbruk i stedet for riksveg 25 mellom Brenneriroa og Ridabu. Dette gir beboere på strekningen Ridabu-Ådalsbruk-Løten et forbedret busstilbud med to avganger i timen i hver retning på dagtid, sier Tom Sagen.

Ny linje mellom Løten og Elverum

B63 blir ny linje som vil kjøre en gang i timen i hver retning mellom Løten og Elverum. Denne linjen vil også korrespondere med B26 til og fra Hamar.

Nyheter for regionlinjene

Det blir også endringer i traseer og rutetider for regionlinjene i Hamar-regionen. 

Kortere reisetid mellom Hamar og Gjøvik

Linje 100 Hamar-Gjøvik vil bli kjørt en gang i timen i hver retning. Denne linjen vil kjøre fra Hamar via Brumunddal til Gjøvik. I Moelv vil passasjerer kunne gå på bussen ved E6. Bussen vil normalt bruke kun 54 minutter mellom Hamar og Gjøvik.

Direktebuss Kongsvinger-Elverum-Hamar 

Linje 105 Kongsvinger-Elverum-Hamar kjøres en gang i timen og blir fra 1. juli gjennomgående. Dette vil si at passasjerene ikke trenger å bytte buss. 

Det vil også bli en ekstra avgang i timen mellom Elverum og Hamar slik at det blir to avganger i timen på denne strekningen. Mellom Elverum og Myklegard vil bussene kjøre ny rv. 3/25, mens bussene vil kjøre gammel riksveg 25 mellom Myklegard og Brenneriroa. Denne endringen medfører at det ikke vil gå direktebuss på strekningen Elverum-Hamar-Gjøvik.

– Passasjerer som tidligere har benyttet dette tilbudet, må fra 1. juli bytte buss i Hamar, forteller Sagen.

Sjekk rutetidene

Innlandstrafikk oppfordrer alle reisende til å sjekke nye avgangstider og traseer for de ulike busslinjene på

Søk rutetider i Entur reiseplanlegger

Alternativt kan de reisende kontakte Kundesenteret Innlandstrafikk på:

Telefon: 02040

E-post: post@innlandstrafikk.no

Godt planlagte endringer

Innlandstrafikk startet i 2016 å se på mulige endringer av busstilbudet i Hamar-regionen. Målsettingen med det nye busstilbudet er at flere skal reise kollektivt.

– Vi har tilegnet oss mye informasjon som har vært nyttig for å ta en beslutning. Vi har blant annet gjennomført analyser av kundegrunnlaget og hatt dialog med kommunene for å ivareta deres ønsker i busstilbudet. Vi ønsker alle våre passasjerer velkommen til et nytt busstilbud, sier Tom Sagen i Innlandstrafikk.   

Les mer om kollektivtilbudet og rutetilbudet i Hamar-regionen.

Til toppen