Nye elbusser i Hamar - Innlandstrafikk

Nye elbusser i Hamar

Fra 1. juli vil Innlandstrafikk kjøre de fleste bylinjene med elektriske busser. 

Bilde av elbuss - Klikk for stort bildeElbusser er den nye trenden i bussverdenen, og Hamar følger denne utviklingen.   

- Totalt vil 20 nye elbusser kjøre i Hamar. 18 av elbussene vil bli benyttet for å gjennomføre trafikken og 2 elbusser  vil være i reserve, sier Martin Halvarsson, prosjektleder i Innlandstrafikk. 

Bra for byen og miljøet

Elbusser gir flere fordeler, spesielt med tanke på miljøet.  

- Elbussene bidrar til mindre forurensning og bedre luftkvalitet i Hamar. Videre er elbussene fossilfrie og har ikke utslipp av CO2 eller andre drivhusgasser, som bidrar til negativ klimapåvirkning. Elbussene i Hamar er bra for byen og et viktig bidrag til det grønne skiftet i kollektivtrafikken, fortsetter Frida Dahl, konsulent i Innlandet fylkeskommune. 

En annen viktig fordel med elbussene er at de er stillegående og reisen vil oppleves rolig og behagelig, både for passasjerene og for sjåførene. Alle passasjerene vil oppleve en annerledes hverdag med mindre støy og sjåførene får forhåpentligvis en mer komfortabel arbeidsplass.

Det er BYD som er leverandør av elbussene.

Lading av bussene

Bussene er utstyrt med en batteripakke på 348 kWh. Det er estimert at elbussene vil bruke ca. 1,5 kilowattime (kWh) per kilometer. Dette gir en teoretisk kjørelengde på ca. 232 km. Grunnet sikkerhetsmarginer blir kun ca. 80 % benyttet. Dette vil si at bussene vil lades etter å ha kjørt ca.185 km.

- I hovedsak vil ladingen skje på natten ved hjelp av 12 ladere. Av de 12 laderne har 4 hurtigladefunksjon, til bruk på dagtid. All lading vil foregå på Vy sitt bussdepot i Åkersvika, sier Martin Halvarsson.  

- Dette er helt nytt for sjåførene, så det blir spennende å se hvordan dette vil fungere. Sjåførene får god opplæring i å kjøre og lade elbussene for å sikre at våre kunder får en god reiseopplevelse, sier Martin Halvarsson. 

Testprosjekt på Lillehammer

Innlandstrafikk har erfaring med elbusser fra Lillehammer. Her ble det startet et pilotprosjekt i 2018 med 2 elbusser i bybusstrafikken. Erfaringene er positive, både fra sjåfører og passasjerer. Bussene har kjørt flere kilometer enn estimatene før oppstarten og prosjektet har bevist at elbuss fungerer i en småby med bratte bakker og kalde, snørike vintre.

Til toppen