Kjøring på helligdager - Innlandstrafikk

Kjøring på helligdager

Her ser du hvordan bussene kjører på helligdager i 2022. 

Helligdagskjøring
Helligdag Slik kjører bussene: Unntak:
Skjærtorsdag 14. april Innstilt Linje 141, 500, 501 og 511 kjører søndagsruter
Langfredag 15. april Innstilt Linje 141, 500, 501 og 511 kjører søndagsruter
Første påskedag 17. april Innstilt Linje 141, 500, 501 og 511 kjører søndagsruter
Andre påskedag 18. april Innstilt Linjer i 100-serien og Randsfjordferja kjører søndagsruter. Linje 500, 501, 511, 670, 700 og 775 kjører søndagsruter.
01. mai Innstilt Alle linjer i 100-serien og Randsfjordferja kjører søndagsruter. Linje 141 innstilt Linje 670, 700 og 775 kjører
17. mai Søndagsruter Linje 141, 500 og 501 innstilt. Bybuss Lillehammer, Hamar og Gjøvik kjører ekstraavganger og bybuss Hamar kjører annen trase denne dagen. Se Entur for hvordan bybussene kjører på 17. mai.
Kristi himmelfartsdag 26. mai Innstilt Linje 503 kjører søndagsruter
Første pinsedag 5. juni Innstilt Linje 503 kjører søndagsruter
Andre pinsedag 6. juni Innstilt Alle linjer i 100-serien og Randsfjordferja kjører søndagsruter. Linje 141 innstilt Linje 503, 670, 700 og 775 kjører søndagsruter
Første juledag 25. desember Innstilt  
Andre juledag 26. desember Innstilt  
Til toppen