Kjøring i høytider og ferier

Se oversikt over hvordan bussene kjører på helligdager og i ferier. 

Du kan også enkelt sjekke når bussene går på entur.no