Velkommen på skolebussen - Innlandstrafikk

Velkommen på skolebussen

Det nærmer seg skolestart og mange barn har behov for skyss til og fra skolen.

Hvem kan få fri skoleskyss?

Elever i grunnskolen og videregående skole kan få fri skoleskyss hvis de bor langt fra skolen, eller har spesielle behov for transport.

Les mer her om skoleskyss i Innlandet 

Jente til skolestart - Klikk for stort bilde

Skysskort

  • Alle skysselever får utdelt skysskort på skolen.
  • Elevene skal bruke det samme skysskortet fra det ene året til det andre. Skysskortene oppdateres ved nytt skoleår.
  • Alle skal ha fått skysskort og brukes på bussen innen mandag 30. august. Etter den datoen skal midlertidig skysskort kun brukes av elever med fri skoleskyss, men som ikke har mottatt eget skysskort.
  • Hvis eleven har mistet, eller ødelagt skysskortet sitt, så kontakt skolen. Skolen bestiller nytt skysskort, og eleven får utdelt et midlertidig skysskort i påvente av nytt. 
  • Elever fra og med 8. klasse betaler 150 kroner for nytt kort.
  • Er det elever som ikke har fått skysskort, eller elever som har fått skysskort som ikke skal ha det, ta kontakt med oss på e-post: post@innlandstrafikk.no

Når går bussen?

Reiseplanlegger

  • Du kan sjekke når bussen går til og fra skolen – i appen Entur eller reiseplanleggeren på nett:

Søk i reiseplanleggeren

Rutetabeller

  • Du kan også få opp rutetabellen som pdf ved å skrive inn enten linjenummer, strekning eller holdeplass i søkefeltet for rutetabeller:

Søk i rutetabeller

Kundesenteret Innlandstrafikk

  • Du må gjerne ringe Kundesenteret for mer informasjon om rutetider og skoleskyss.

Telefon: 02040

Trygt med skoleskyss 

Innlandstrafikk ønsker at det skal være trygt å reise med skolebusser og drosjer for både elevene og foresatte. 

Takk til alle som fortsatt viser hensyn på reisen - da blir det en trygg og trivelig skoleskyss!

 

Til toppen