Trønderbilene kjører bussene i Lillehammer og Nord-Gudbrandsdalen - Innlandstrafikk

Trønderbilene kjører bussene i Lillehammer og Nord-Gudbrandsdalen

Innlandstrafikk har etter anbudskonkurranse på kollektivtilbudet i Lillehammer-regionen og Nord-Gudbrandsdalen valgt Trønderbilene AS på begge anbudspakkene.

Side av rutebuss - Klikk for stort bilde

Mange og gode tilbud

Det har vært stor interesse for konkurransen om rutegående kollektivtransporttjenester i Lillehammerregionen og Nord-Gudbrandsdalen og det kom inn totalt 17 tilbud på de to anbudspakkene, 10 til  Lillehammer og 7 til Nord-Gudbrandsdalen.

- Vi er godt fornøyd med gjennomføringen og resultatet av konkurransen og vil takke alle tilbyderne for deltagelsen og mottatte tilbudsbesvarelser. Vi gratulerer Trønderbilene med nok en kontrakt i Innlandet og ser frem til et fortsatt godt samarbeid om et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud, sier Lars Baukhol, seksjonssjef Kollektivtransport – Innlandstrafikk.

Valget er tatt ut fra pris, miljø og kvalitet

I henhold til konkurransegrunnlaget er tilbudene sammenlignet på følgende tildelingskriterier:

  • Pris, vekt 50 %
  • Klima og miljø, vekt 30 %
  • Kvalitet, vekt 20 %

Elbusser i Lillehammer by

Trønderbilene har i sitt tilbud i Lillehammer tilbudt elektriske bybusser fra oppstart 21.juni 2021. De andre bussene i begge kontrakter vil gå på avansert biodrivstoff.

Oppstart av nytt rutetilbud i Nord-Gudbrandsdal er 1. januar 2022.

Første anbud i nye Innlandet

- Det er gledelig at Innlandstrafikk nå har landet det første anbudet. Det er gjort et godt og grundig arbeid. Jeg ønsker å gratulere Trønderbilene med oppdragene og uttrykke store forventninger til gjennomføringen, sier leder for samferdselsutvalget Stein Tronsmoen.

Kontraktssignering

Endelige avtaler signeres etter at klagefristen er gått ut, 15.06.20.

Til toppen