Reis helt inn til Nasjonalparken   - Innlandstrafikk

Reis helt inn til Nasjonalparken  

I sommer er det mulig å reise med kollektivtransport helt fra Oslo eller Trondheim og inn til Nasjonalpark-grensen i Jotunheimen. Det er opprettet to nye bestillingsruter som vil ta deg enda nærmere de gode turopplevelsene. 

Fjellturister ved et fjellvann - Klikk for stort bilde Jan Egil Jægersborg De nye rutene er en del av Fjellrutene i Gudbrandsdalen og Valdres, som er rettet mot de som ønsker å benytte seg av kollektivtilbudet i regionen i forbindelse med fjellturen. Fjellrutene markedsføres under samme paraply og markedsføringen foregår i samarbeid med lokalt reiseliv. De to nye bestillingsrutene er tilgjengelig i Entur, slik at du kan planlegge reisen. Ønsker du å reise med en av rutene, finnes bestillingsinformasjon hos Entur eller i rutetabell på våre nettsider.  

Veodalen – Et perfekt utgangspunkt for fjellturen 

Fra Bjølstadmo via Lusæter Hyttegrend og Randsverk går rute 2035 til Veodalen. Den nye ruta er en bestillingsrute og må derfor bestilles senest tre timer før rutestart.   - Ruta kjører daglig tur/retur, både morgen og kveld ved bestilling nå i skoleferien. Når skoleferien er over, vil tilbudet være på helgene fram til 6 september, forteller Oddmund Bergon ruteplanlegger i Innlandstrafikk.  

 - Vi har også gjort en justering på det ordinære rutetilbudet slik at linje 137 nå går hele veien mellom Fagernes og Vågå/Lom. Det er derfor lagt opp slik at den nye bestillingsruta til Veodalen i størst mulig grad skal korrespondere med linje 137 Vågå/Lom-Fagernes på Randsverk. Vi har allerede hatt kunder som har reist med kollektivtransport hele veien fra Oslo og inn til nasjonalparkgrensa med den nye bestillingsruta. Det samme er mulig fra Trondheim, forteller Oddmund Bergon ruteplanelegger i Innlandstrafikk. 

Eidsbugarden – Legendarisk utgangspunkt i Jotunheimen vest 

En person som ser utover fjellheimen - Klikk for stort bilde Erlend Eggen Eidsbugarden når du med linje 300 fra Tyinkrysset, i tillegg kjøres den nye bestillingsruta fra Filefjell og betjener både Tyin og Tyinkrysset før ankomst Eidsbugarden, tidligere på dagen. Ruta har som linje 300 Tyinkrysset-Eidsbugarden daglig avgang hver vei nå i skoleferien, og kjører ved bestilling senest klokken 17 dagen før. Også denne ruta kjører hver dag i skoleferien. Når skoleferien er over, vil tilbudetvære på helg fram til 6. september 

-Vi har lagt opp ruta slik at den skal korrespondere med båten ved Eidsbugarden. Det betyr at både de som kommer med båten og de som skal rekke båten kan bruke den nye bestillingsruta Ruta er lagt opp slik at den skal korrespondere med linje 138 mellom Fagernes og Tyinkrysset, så langt det lar seg gjøre. I tillegg vil det være mulig å nå ekspressbussen fra Tyinkrysset til Oslo etter å ha kjørt med den nye bestillingsruta, forsetter Bergon. Det er også opprettet en egen holdeplass på Otrøhaugen ved Filefjell, slik at hyttefolket på Filefjell også vil kunne få et tilbud. 

Internasjonalt samarbeid 

-Bakgrunn for opprettelsen av de nye bestillingsrutene er at Innlandstrafikk er deltaker i et prosjekt gjennom Interregs program for Nordsjø-regionen. Prosjektet har fokus på kombinert, grønn mobilitet og programmet finansierer halvparten av kostnadene vi har i prosjektet, i tillegg til halvdelene vi finansierer selv, forteller Ola Sondre Elgshøen markedsrådgiver i Innlandstrafikk.  

Prosjektet heter Stronger Combined og skal i utgangspunktet gå ut 2021 og har deltakere fra i alt 7 nordeuropeiske land. Sammen med blant annet skotske HITRANS, som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Highlands, ser Innlandstrafikk på hvordan man kan løse utfordringene knyttet til offentlig transport på steder hvor en har en del tilreisende turister samtidig som det er få fastboende og derfor mindre ordinær offentlig transport. 

 – Dette er et veldig spennende prosjekt for Innlandstrafikk. Her ser vi på hvordan vi kan forsterke tilbudet ved å tilby transport helt inn til turutgangspunktet på et annet tidspunkt enn ordinær rutetransport går. Det betyr at kunden får tilbud om kollektivtransport fra der kunden er, til dit kunden vil, når kunden vil. Det betyr at vi nå kan gi et tilbud ved nasjonalparkgrensa i Veodalen, eller på Eidsbugarden på et tidspunkt vi normalt ikke kan tilby kollektivtransport. Innen kollektivtransport både nasjonalt og internasjonalt er det stor interesse for alle tilnærminger som tar for seg starten og slutten på reisen, forklarer Elgshøen. 

Levende lab 

Bestillingsrutene til Veodalen og Eidsbugarden er Innlandstrafikk sine piloter i prosjektet i år. - Pilotene i prosjektet styres etter «levende lab-prinsippet», det betyr i teorien at vi kan gjøre tilpasninger underveis. Ruta blir som den er satt opp i år, men det kan komme endringer i pilotene våre for neste år, hvis vi ser at det er hensiktsmessig i forhold til det vi har opplevd i år. Det er også mulig at man kan supplere med andre tjenester innenfor kombinert mobilitet, avslutter Elgshøen   

 

Til toppen