Randfjordferja II i drift fra 5. juli - Innlandstrafikk

Randfjordferja II i drift fra 5. juli

Mandag 5. juli klokken 06.15 begynner den gamle ferja igjen å kjøre mellom Horn og Tangen.

Randsfjordferja settes i drift fra mandag 5. juli.  - Klikk for stort bildeRandsfjordferja settes i drift fra mandag 5. juli. OFK Ferja har ligget i ro siden 6. april fordi kaiene på begge sider av Randsfjorden har blitt bygget om for å passe til den nye ferja Elrond.

Rutetider

Randsfjordferja II vil begynne å gå i ordinær drift fra mandag 5. juli klokken 06.15 fra Tangen.

Rutetidene som gjelder frem til og med 15. august finner du på Innlandstrafikk sine nettsider.

Begrensninger på Randsfjordferja II

Kaiene på Horn og Tangen er tilpasset Elrond. Det er derfor gjort noen tilpasninger på Randsfjordferja II slik at ferja kan bruke kaiene.

- Tilpasningene innebærer at den gamle ferja har litt mindre kapasitet til å ta med store kjøretøy enn den hadde før kaiene ble bygget om. Konsekvensen er at ferja kan ta med kjøretøy med en vektbegrensning på 30 tonn og 10 tonn akseltrykk. Når Elrond blir satt i drift i løpet av høsten, vil ferjesambandet ha full kapasitet igjen, forteller enhetsleder Geir Hestetræet i Innlandet fylkeskommune.  

Hestetræet legger til at tilpasningene kan skape utfordringer ved påkjøring for noen lave biler.

- Våre billettører vil ha fokus på dette før påkjøring og vil bistå med veiledning slik at skader unngås, fortsetter Hestetræet.

Fortsatt anleggsarbeid på Horn

Kaianlegget på Tangen er nærmest ferdig bygget, mens det gjenstår noe arbeid på Horn.

- Vi oppfordrer reisende til å følge skiltet anvisning og at det er en viss fare ved å gå inn på det som er merket som anleggsområde, sier byggeleder Knut Lomsdalen i Innlandet fylkeskommune.

Til toppen