Omkjøring for busser i Gjøvik sentrum - Innlandstrafikk

Omkjøring for busser i Gjøvik sentrum

Husk å se hvordan din buss kjører.

Fra og med mandag 12. september stenges Øvre Torvgate på grunn av gravearbeid, noe som får konsekvenser for bussene på Gjøvik. Gravearbeidet forventes å vare frem til februar. Forsinkelser vil dessverre måtte regnes med på morgen og ettermiddag.

Bilde i høstlandskap - Klikk for stort bildeEndring av holdeplasser

Holdeplassene Øvre Torvgate og Nybrua stenges helt.

I tillegg påvirkes holdeplassene:
Fahlstrøms plass - Stenges for ruter mot NTNU, Sørbyen og Hunndalen.

Mustad fabrikker - Holdeplassen ut av byen stenges.

NTNU – Ankomst og avgang på holdeplassen blir 1 minutt senere.

Fagskolen – Ankomst og avgang på holdeplassen blir 1 minutt senere.

Bybusser

Bybusser som kjører mellom NTNU og Gjøvik skysstasjon vil bli påvirket, dette gjelder linjene:

 • B42 Øverby - Kopperud
 • B44 Skysstasjonen - Bybrua - Tobru
 • B46 Lena – Raufoss – Gjøvik – Kapp – Lena
 • B47 Lena – Kapp – Gjøvik – Raufoss - Lena

Bybussene vil stoppe ved disse holdeplassene mellom NTNU og Gjøvik skysstasjon:

 • Gjøvik gård (Kun ut av byen)
 • Østre/vestre Totenveg
 • Kaspergården
 • Kirkeby
 • Alfarvegen
 • Energihuset Kallerud

B43 Skysstasjonen – Øverbymarka
Fra sentrum kjører linje B43 via Rv 4 før bussen kjører ordinær strekning fra Brusvehagen. Mot sentrum er det ingen endring for B43.

B45 Servicebuss – Tongjordet – Sykehuset - Tranberghallen
Bussen kjører ny rute fra NTNU og kjører Niels Ødegaards gate til Gjøvik gård før bussen kjører ordinær trase fra CC.

Øvrige busser

Følgende linjer vil også bli påvirket:

 • 102 Gjøvik – Biri - Lillehammer
 • 103 Lillehammer – Gjøvik - Hønefoss
 • 110 Gjøvik – Dokka - Fagernes
 • 403 Gjøvik – Raufoss – Reinsvoll - Lena
 • 406 Gjøvik – Reinsvoll – Eina – Reinsvoll - Gjøvik
 • 411 Kjerringelv – Snertingdal - Gjøvik
 • 419 Gjøvik - Skumsjøen
 • 425 Gjøvik - Landåsen
 • 426 Gjøvik – Grande skole – Vardal u.skole
 • 480 Hov – Trevatn - Gjøvik
 • 485 Hov – Hasvoldseter - Gjøvik

Fra sentrum kjører disse linjene via Rv 4 før bussen kjører ordinær strekning fra Brusvehagen.

Mot sentrum er det ingen endring.

Reiseplanlegger

Alle endringer er søkbare i reiseplanleggeren Entur og i app fra og med lørdag 03.09. 

For mer informasjon, kontakt kundesenteret på telefon 02040.

Til toppen